Werken aan gedrag dat beklijft

Waarin verschilt De BeestenBende van andere zwerfafvalinitiatieven?

Veel programma’s proberen het gedrag van (jonge) mensen te veranderen door puur op kennis en bewustwording te sturen, met educatie in en rond school. Maar wil je het écht relevant maken voor jonge kinderen, dan moet je verder kijken dan schoolomgeving en bewustwording alleen. Uit de gedragspsychologie weten we dat er een hele reeks cruciale factoren is die samen gewenst gedrag blijvend beïnvloeden. Op al die factoren speelt De BeestenBende bewust en gestructureerd in.

De BeestenBende heeft bovendien niet alleen directe invloed op de leden zelf, maar raakt ook structureel de volle entourage eromheen. De hele buurt immers ziet de kinderen het goede voorbeeld gegeven. En goed voorbeeld doet goed volgen!

Prikkels en interventies, jaar in, jaar uit

Waarom heet het De BeestenBende?

Zoals de dierenverzorgers in de dierentuin verantwoordelijk zijn voor het park en de dieren, zo voelen de leden van De BeestenBende zich verantwoordelijk voor hun buurt. Zij zorgen er samen voor dat het in hun buurt geen ‘beestenbende’ wordt.

Waarom is dit initiatief genomen?

Zwerfafval staat stevig in de top 3 van grootste ergernissen onder de Nederlandse bevolking. De BeestenBende is opgericht om kinderen te betrekken bij het aanpakken van zwerfafval en het onderwerp ‘zwerfafval’ leuk te maken. We willen jonge kinderen laten ontdekken én ervaren welke rol zij zelf (met plezier!) kunnen spelen in een gezonde symbiose van mens, dier en natuur.

Als we kinderen al op jonge leeftijd betrekken bij die zwerfafvalproblematiek, neemt de kans enorm af dat ze op latere leeftijd zelf zwerfafval veroorzaken.

Hoe vaak gaan BeestenBende-leden op pad om zwerfafval aan te pakken?

Teams trekken er gemiddeld één keer per maand op uit, als groepje, onder begeleiding van een of meerdere ouders.

Lees meer…

Wat gebeurt er allemaal als je lid bent van De BeestenBende?

Zodra teams zijn samengesteld en aangemeld, krijgen ze de materialen (outfits en knijpers). Samen met de volwassen begeleider trekken de kinderen eropuit om hun eigen buurt schoon te houden. Als dank voor hun inzet organiseren we regelmatig passende avonturen voor de BeestenBende-leden, zoals:

– Rondleiding op een boerderij
– Op excursie met de boswachter
– Naar de première van een gave dierenfilm

Wie is verantwoordelijk en hoe lang duurt het project?

In het grootste deel van de BeestenBende-gemeenten loopt het initiatief al meerdere jaren. Uit ervaring weten wij dat het project al binnen een aantal weken volop belangstelling trekt, zowel van burgers als van de media. Desgewenst kan een gemeente of partner starten met een ‘pilot’ . In samenwerking met de gemeente/partner kunnen we dan eenvoudig vaststellen wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor een vervolg.