Veel programma’s proberen het gedrag van (jonge) mensen te veranderen door puur op kennis en bewustwording te sturen, met educatie in en rond school. Maar wil je het écht relevant maken voor jonge kinderen, dan moet je verder kijken dan schoolomgeving en bewustwording alleen. Uit de gedragspsychologie weten we dat er een hele reeks cruciale factoren is die samen gewenst gedrag blijvend beïnvloeden. Op al die factoren speelt De BeestenBende bewust en gestructureerd in.

De BeestenBende heeft bovendien niet alleen directe invloed op de leden zelf, maar raakt ook structureel de volle entourage eromheen. De hele buurt immers ziet de kinderen het goede voorbeeld gegeven. En goed voorbeeld doet goed volgen!