‘Een weg naar een duurzamere omgang met de natuur inslaan, waarin ruimte is voor biodiversiteit en de mens ook andere levensvormen een goede plek om te leven gunt… dat is de uitdaging voor die we nu staan. In een wereld, waarin verstedelijking ertoe leidt, dat velen van ons juist steeds minder connectie met de natuur lijken te hebben. Juist voor kinderen en jongeren schijnen problemen als vervuiling en klimaatverandering vaak zo groot te zijn, dat ze voor schrikbeelden en verlamming zorgen.

Educatie in dierentuinen zoals Burgers’ Zoo wil aandacht scheppen voor de situatie waarin soorten en ecosystemen zich bevinden, maar op een positieve manier handelingsperspectieven laten zien. Het is niet te laat om te veranderen, en in actie komen is niet enorm moeilijk. Alle steentjes helpen! De BeestenBende laat aan kinderen zien, dat zij zelf een directe bijdrage kunnen leveren aan een schonere natuur. Daardoor worden ze als het ware passend bij hun leeftijd ‘handelingsbekwaam’ op gebied van milieubewust gedrag. Deelname geeft ze het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor de natuur dichtbij; en ze zien ook het resultaat van hun inspanningen dichtbij.

Het is mooi om als dierenpark een bijdrage te kunnen leveren, door de jaarlijkse beloningsdagen voor de BeestenBenders te faciliteren en er een mooie, extra educatieve invulling voor te verzinnen. Prachtig hoe mondiale problemen zoals plastic soep en vervuiling in het klein aangepakt kunnen worden!’