Als projectleider weet Amber alles alles van De BeestenBende af. Met een achtergrond in de sociale psychologie, heeft Amber veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van gericht onderzoek. Ook weet ze hoe ze precies hoe ze gedragsverandering in gang zet en mensen in actie kan laten komen.